15.5.2016

YDINAJATUS

YDINAJATUS

 

Ketään ei jätetä rannalle, Jyväskylä ry on perustettu Jyväskylässä 8.5.2015.

Y-tunnus: 2732338-7

 

Toimimme vapaaehtoisvoimin ja pyrimme auttamaan ja tukemaan kaikkien vähäosaisten, työelämästä syrjäytyneiden, vammaisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osallistumista yhteiskuntaan. Tuemme toiminnallamme suomalaista hyvinvointia sekä osallisuutta.

Toimijamme ovat kaikenikäisiä aktiivisia henkilöitä, jotka oman toimialansa, kokemuksensa ja taitojensa kautta ovat halukkaita ja sitoutuneita vapaaehtoistyönä tukemaan yhteiskuntamme rakenteita vahvemmaksi. Toimimme sillä voimalla, mikä muodostuu nuorten innostuksesta, keski-ikäisten toimeliaisuudesta ja senioreiden elämänviisaudesta. Meidän kaikkien kannustimenamme ovat yhteinen ilo, luottamus ja usko parempaan! Suunnittelemme ja avaamme toiminnassamme uusia pysyviin työpaikkoihin johtavia hankkeita ja pilottitoimintoja koulutetuille nuorille työttömille.

Yhdistyksemme nimeen on rekisteröity tarkoituksella kotikaupunkimme nimi Jyväskylä. Tämän myötä haluamme tuoda esiin uudenlaisen toimintamuodon, jonka ideana on laajentaa samankaltaista toimintaa koko valtakunnan tasolle.